ออกแบบและติดตั้งห้องคลีนรูมครบวงจร
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 02-750-8725-26
  • เวลาทำการ
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. ถึง 18.00 น.

ห้องคลีนรูม

รับออกแบบและติดตั้งห้องคลีนรูม

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ในกระบวนการผลิตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มักจะมีฝุ่นละออง หรือ เชื้อจุลินทรีย์ ที่ลอยอยู่ในอากาศ ทำให้มีโอกาสที่จะปะปนอยู่ในอาหาร หากมีการสัมผัสกับอากาศ ดังนั้นในขั้นตอนการผลิต หรือ แปรรูป ตามโรงงานอาหารและเครื่องดื่ม จะนิยมใช้ ระบบ CLEANROOM เพื่อป้องกันสินค้าจากฝุ่นละออง ที่ลอยอยู่ในอากาศเหล่านั้น เพื่อให้สินค้าที่บริโภคมีความสะอาด และถูกสุขลักษณะอนามัย ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

อุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการแพทย์

BIOLOGICAL CLEANROOM เป็นห้องสะอาดทางชีวภาพที่ใช้กับอุตสาหกรรมการผลิตยา ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา ห้องผ่าตัด เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรีย และอนุภาคจากฝุ่นผง ความดันอากาศในห้องจะต้องสูงกว่าความดันอากาศห้องข้างเคียง (positive pressure) เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกจากห้องข้างเคียงไหลเข้าสู่ห้องสะอาด BIOHAZARD CLEANROOM เป็นห้องสะอาดที่ใช้กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเชื้อโรค ไวรัส หรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ห้องผสมยาเคมีบำบัด ห้องควบคุมเชื้อในโรงพยาบาล

อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์

PCB & ELECTRONIC & COMPUTER INDUSTRAIL ธุรกิจ ผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นชิ้นส่วนที่มีความไวต่อฝุ่น ความชื้น และไฟฟ้าสถิต เพื่อรักษาคุณภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงาน จึงจำเป็นที่จะต้องผลิตในห้องคลีนรูมที่สภาพแวดล้อม เป็นห้องแรงดันบวกที่ควบคุมปริมาณฝุ่น ความชื้นและไฟฟ้าสถิต

อุตสาหกรรมสำหรับการบรรจุภัณฑ์

PACKAGING INDUSTRIAL ในอุตสาหกรรมของบรรจุภัณฑ์อาหาร นั้นเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ทุกโรงงานควรจะมีเพราะมาตรฐานเหล่านี้เป็นการยืนยันว่าโรงงานผลิตสินค้านั้นมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งในกระบวนการผลิตนั้นมักจะมีอนุภาคปนเปื้อนอยู่ในอากาศเสมอไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง หรือ เชื้อจุลินทรีย์ ที่ลอยอยู่ในอากาศ มีโอกาสที่จะปะปนในบรรจุภัณฑ์ได้ ดังนั้นในขั้นตอนการผลิตสินค้าจะใช้ ระบบห้องคลีนรูม เพื่อป้องกันสินค้าที่บริโภคมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

ห้องคลีนรูม Class (Clean Room Class)

CLEANROOM CLASS 100000 (ISO.8)

Cleanroom Class 100000 คือ ห้องคลีนรูมที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า แต่ไม่เกิน 100,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

CLEANROOM CLASS 10000 (ISO.7)

Cleanroom Class 10000 คือ ห้องคลีนรูมที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า แต่ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

CLEANROOM CLASS 1000 (ISO.6)

Cleanroom Class 1000 คือ ห้องคลีนรูมที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า แต่ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

CLEANROOM CLASS 100 (ISO.5)

Cleanroom Class 100 คือ ห้องคลีนรูมที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า แต่ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต

อุปกรณ์ห้องคลีนรูม

ทดสอบระบบห้องคลีนรูม

การทดสอบและรายงานประสิทธิภาพของห้องคลีนรูม เมื่อทำการติดตั้งห้องและอุปกรณ์ต่างๆ ของห้อง CLEANROOM เสร็จ ต้องมีการทดสอบ PARAMETER ต่างๆ เพื่อยืนยันว่า CLEANROOM สามารถ OPERATE ได้ตาม CONDITION ที่ออกแบบไว้ แยกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 1. AT-BLUIT CONDITION เป็นการทดสอบ PARAMETER ห้อง CLEANROOM ที่ว่างเปล่า โดยที่ยังไม่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตใดๆ 2. AT-REST CONDITION ทดสอบห้อง CLEANROOM ที่ห้อง CLEANROOM นั้น ได้ผ่านการทดสอบ AT-BLUIT CONDITION แล้ว และมีการติดตั้งเครื่องจักรตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิตเรียบร้อยแล้ว 3. AT-OPERATION CONDITION ทดสอบ CLEANROOM ใน CONDITION ที่มีการผลิต